Blackness Across Geographies: From United States to Turkey

View Calendar

Ezgi Çakmak & Lülüfer Körükmez are going to talk about the recent anti-racism protests in the United States in relation to the history of blackness and perception of racism in Turkey. This conversation is in Turkish. Please scroll down for more details and registration.

Contact us here to online your seminars in your own language.

Farklı Coğrafyalarda Siyahlık Algısı: Amerika’dan Türkiye'ye

Son günlerde Amerika’da görülen Irkçılık karşıtı protestoların, Türkiye'deki siyahlık tarihine ve ırkçılık algısına dair düşündürdükleri üzerine konuşacağız.

Ezgi Çakmak, Pennsylvania Üniversitesi Afrika Çalışmaları ve Tarih bölümlerinde doktora öğrencisidir. Geç dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde kölelik, ırk ve vatandaşlık konuları üzerinde çalışmalarını yürütmektedir.

Lülüfer Körükmez: Sosyolog. Doktorasını 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında Ermenistan'dan Türkiye'de işgücü göçü üzerine yaptığı çalışmayla aldı. 2017'den bu yana Türkiye İnsan Hakları Vakfında araştırmacı olarak çalışıyor. Uluslararası Göç, Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık akademik ilgi alanları arasında. Afro-Türk Derneği bünyesinde, Türkiye'de Afro-Türklerin yaşam koşulları ve ten rengine dayalı ayrımcılık konularında araştırmalar yaptı.

Eleştirel Beden Sohbetleri

BoMoVu ve Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi eleştirel spor ve hareket sohbet serisi.

Spor ve hareket üzerine çalışanların ve bu alandaki aktivistlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşacakları online Eleştirel Beden Sohbetleri’ne davetlisiniz!

Bedensel farklılıklarımızdan ya da sosyal konumlarımızdan dolayı spor ve hareket alanında karşılaştığımız ayrımcı, baskılayıcı tutumları; bunlarla mücadele yolları ararken destek bulabildiğimiz alanları; hareket pratiğimizin bizi nasıl fiziksel veya sosyal olarak güçlendirdiğini ve birbirimizin tecrübelerine dair merak ettiğimiz her şeyi bu sohbetlerde paylaşacağız.

Çevrimiçi Sohbetlere katılım: Sohbetler Zoom üzerinden yapılırken canlı yayından Facebook hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Facebook’ta yorum ve soru yazarak, Zoom’da da sohbet tahtasına yazarak veya soru cevap bölümünde söz alarak katılma imkanı vardır. Sohbetler kayıt altına alındığından sonradan izlemek de mümkündür. Katılımcıların kamuyla açmayı ve kayıt altına alınmasını istemediği herhangi bir şeyi (ses, görüntü, yazı vb.) sohbetlerde paylaşmaması önemle rica olunur.

Dil: Canlı sohbetler Türkçe veya İngilizce yapılacaktır. Hazır olduklarında videolarımıza altyazı ekleyeceğiz.

BoMoVu - Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu.org) sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

Online Seminars (Oseminars.com) eleştirel seminerlerin düzenlendikleri lokasyonları aşıp farklı coğrafya ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurulmuş bir platformdur. Katılımcı ve ekolojik bilgi üretim ve dağıtımına katkıda bulunmayı amaçlar. Alternatif eğitim kaynak ve paylaşımlarını Küresel Güney’de erişilebilir kılmak, seyahat endüstrisinin ekolojik zararlarını azaltmak, ve kültürler, diller ve farklı coğrafyalar arası karşılaşmayı ve bilgi alışverişini arttırmak hedefleri arasındadır.

Bu sohbetler Eleştirel Beden Projesinin parçası olup Türkiye’de Fransa Büyükelçiliği ve Women Win tarafından desteklenmektedir.