OSEMINARS Open Online Seminars
Live Seminars
Oseminars is a virtual roundtable and an ecological center for participatory educational events. We are committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the travel industry; facilitate online seminars during the COVID-19 pandemic; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among speakers and participants.

Discussion Circles

BoMoVu Eleştirel Erkeklik Buluşmaları

 20:00   Online Seminars- Istanbul Time (UTC+3)

Bizlerin de dahil olduğu erkekliğin toplumsal inşası nedir, bu kurulum içinde biz nerede durmaktayız, erkekliğimizin hangi noktalarından yarar ya da ayrıcalık sağlamaktayız, hangi noktalarından zarar görmekte ya da zarar vermekteyiz? Tarihsel geçmişi çok güçlü bir ataerkilliğe dayanan bu toplumsal erkeklik inşası içerisinde var olan bizler, hegemonik ve hiyerarşik olmayan eşitlikçi bir toplumsal çizgiye doğru nasıl yaklaşabiliriz, nasıl değişebiliriz veyahut yaklaşabilir miyiz değişebilir miyiz gibi kendimize dair dertlerimiz, sorularımız, sorgularımız var.

22 / APRIL

Latest Seminar Series

(Anti)Racism in Sports Online Series

 4:00 Pm   Online Seminars- Istanbul Time (UTC+3)

Most people believe sports to be an apolitical field free from deep societal problems such as racism. They praise sports hierarchies, access and success criteria for being meritocratic and color blind. However, people of color, who are discriminated against based on their race and ethnicity, know that such a position …

24 / SEPTEMBER

Upcoming and Past Seminars

«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
April
April
April
April
April
1
2
 • Power Mechanisms in Dance and Life
  15:00 -17:00
  2020.05.02

  Power Mechanisms in Dance and Life

  2nd conversation of the Critical Bodies in Conversation series by contemporary dance artists Yeşim Coşkun and Nazlı Durak

  On Sunday, April 26 at 3:00 p.m. Istanbul Time (UTC+3). The conversation will be in Turkish.

  We’ll be talking about the gendered power mechanisms in life and how to overcome these obstacles and empower alternative activities.

  Critical Bodies in Conversation

  An online critical sports-and-movement conversation series by BoMoVu in collaboration with Online Seminars. 

  You are invited to the Critical Bodies in Conversation online series that brings together activists and sports-and-movement practitioners sharing their experiences.

  In these conversations, we will be talking about discriminatory and oppressive attitudes in sports-and-movement based on bodily differences and social positions; supportive networks to deal with such attitudes; and ways of physical and social empowerment by movement practices.

  Online Participation: We will be meeting on Zoom and live-stream our conversations on our Facebook accounts. You can participate by writing at the comments section on Facebook or using the chatboard feature on Zoom. You can also use your microphone and video on Zoom at the Q&A section. If you miss the live event, you can watch the recording as well. Please note that these meetings are public and recorded, so please do not share anything (audio, text, visual etc.) that you would not like to make public or get recorded.

  Language: The live conversations will be held in participants’ native language or in English. We will add English subtitles to recordings when they are available.

  BoMoVu – The Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups (BoMoVu.org) is an association that develops programs to transform sport and body movement into social benefit and combats all kind of discriminations in sports. Thanks to our network of volunteer sport and physical activity practitioners, we bring together various groups such as children, refugees or women, and contribute to their social empowerment in line with their needs.

  Online Seminars (Oseminars.com) emerged out of the social goal of making local and critical seminars accessible to a broader public. It aims at contributing to the participatory and ecological production and distribution of knowledge across national boundaries. It is committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the seminar and conference travel industry; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among seminar organizers and participants.

  These conversations are part of the Critical Body Project, supported by the French Embassy in Turkey and Women Win.

  Yaşamda ve Dansta Erk Mekanizmaları

  2. Sohbet çağdaş dans sanatçıları Yeşim Coşkun ve Nazlı Durak ile.

  2 Mayıs 2020, Cumartesi günü saat 15:00’te. Türkçe

  Bir parazit olarak kafi miktardaki tüy iktidarlarının hayatımızdaki yerini konuşurken engeller, somut gerçekler ve faaliyetlerimizin alternatifini nasıl güçlendirebiliriz üzerinden konuşacağımız bir sohbet

  Eleştirel Beden Sohbetleri

  BoMoVu ve Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi eleştirel spor ve hareket sohbet serisi.

  Spor ve hareket üzerine çalışanların ve bu alandaki aktivistlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşacakları online Eleştirel Beden Sohbetleri’ne davetlisiniz!

  Bedensel farklılıklarımızdan ya da sosyal konumlarımızdan dolayı spor ve hareket alanında karşılaştığımız ayrımcı, baskılayıcı tutumları; bunlarla mücadele yolları ararken destek bulabildiğimiz alanları; hareket pratiğimizin bizi nasıl fiziksel veya sosyal olarak güçlendirdiğini ve birbirimizin tecrübelerine dair merak ettiğimiz her şeyi bu sohbetlerde paylaşacağız.

  Çevrimiçi Sohbetlere katılım: Sohbetler Zoom üzerinden yapılırken canlı yayından Facebook hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Facebook’ta yorum ve soru yazarak, Zoom’da da sohbet tahtasına yazarak veya soru cevap bölümünde söz alarak katılma imkanı vardır. Sohbetler kayıt altına alındığından sonradan izlemek de mümkündür. Katılımcıların kamuyla açmayı ve kayıt altına alınmasını istemediği herhangi bir şeyi (ses, görüntü, yazı vb.) sohbetlerde paylaşmaması önemle rica olunur.

  Dil: Canlı sohbetler Türkçe veya İngilizce yapılacaktır. Hazır olduklarında videolarımıza altyazı ekleyeceğiz.

  BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu.org) sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

  Online Seminars (Oseminars.com) eleştirel seminerlerin düzenlendikleri lokasyonları aşıp farklı coğrafya ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurulmuş bir platformdur. Katılımcı ve ekolojik bilgi üretim ve dağıtımına katkıda bulunmayı amaçlar. Alternatif eğitim kaynak ve paylaşımlarını Küresel Güney’de erişilebilir kılmak, seyahat endüstrisinin ekolojik zararlarını azaltmak, ve kültürler, diller ve farklı coğrafyalar arası karşılaşmayı ve bilgi alışverişini arttırmak hedefleri arasındadır.

  Bu sohbetler Eleştirel Beden Projesinin parçası olup Türkiye’de Fransa Büyükelçiliği ve Women Win tarafından desteklenmektedir.


  Join Live Seminar

  The seminar’s virtual meeting will be on the Zoom application. Your meeting ID number is 95422696752. Please type this number on your Zoom application or click this link to join the meeting. As explained in this instructional video, the link would direct you to install its application if you do not already have it. You can also use this link to directly download the app or visit Zoom’s website.

  Please join the online seminar room 15 minutes before the set seminar time. All times are according to the Eastern Time Zone (EST).


  View Recording

3
4
5
6
7
8
9
 • Critical Bodies in Conversation: From African Lands to Turkey: A Long Journey to Football
  15:00 -17:00
  2020.05.09

  From African Lands to Turkey: A Long Journey to Football

  Dr.İlknur Hacısoftaoğlu will be in conversation with Julius Kugor about the football players who migrated from African countries to Turkey. With all the dreams and realities…

  On Saturday, May 9, 2020, at 3:00 p.m. Istanbul Time (UTC+3). The conversation will be in English on Zoom and live-streamed on our Facebook channels.

  Critical Bodies in Conversation

  An online critical sports-and-movement conversation series by BoMoVu in collaboration with Online Seminars. 

  You are invited to the Critical Bodies in Conversation online series that brings together activists and sports-and-movement practitioners sharing their experiences.

  In these conversations, we will be talking about discriminatory and oppressive attitudes in sports-and-movement based on bodily differences and social positions; supportive networks to deal with such attitudes; and ways of physical and social empowerment by movement practices.

  Online Participation: We will be meeting on Zoom and live-stream our conversations on our Facebook accounts. You can participate by writing at the comments section on Facebook or using the chat board feature on Zoom. You can also use your microphone and video on Zoom in the Q&A section. If you miss the live event, you can watch the recording as well. Please note that these meetings are public and recorded, so please do not share anything (audio, text, visual, etc.) that you would not like to make public or get recorded.

  Language: The live conversations will be held in participants’ native language or in English. We will add English subtitles to recordings when they are available.

  BoMoVu – The Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups (BoMoVu.org) is an association that develops programs to transform sport and body movement into social benefit and combats all kind of discriminations in sports. Thanks to our network of volunteer sport and physical activity practitioners, we bring together various groups such as children, refugees or women, and contribute to their social empowerment in line with their needs.

  Online Seminars (Oseminars.com) emerged out of the social goal of making local and critical seminars accessible to a broader public. It aims at contributing to the participatory and ecological production and distribution of knowledge across national boundaries. It is committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the seminar and conference travel industry; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among seminar organizers and participants.

  These conversations are part of the Critical Body Project, supported by the French Embassy in Turkey and Women Win.

  Futbol Hayaliyle Afrika Ülkelerinden Türkiye’ye Uzun Yolculuk

  Dr. İlknur Hacısoftaoğlu Julius Kugor’la Afrika’dan Türkiye’ye göç eden futbolcuları konuşuyor. Hayalleri ve gerçekleriyle…

  9 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’da. Zoom ve Facebook hesaplarımızda canlı yayında. Konuşma dili İngilizce olacaktır.

  Eleştirel Beden Sohbetleri

  BoMoVu ve Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi eleştirel spor ve hareket sohbet serisi.

  Spor ve hareket üzerine çalışanların ve bu alandaki aktivistlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşacakları online Eleştirel Beden Sohbetleri’ne davetlisiniz!

  Bedensel farklılıklarımızdan ya da sosyal konumlarımızdan dolayı spor ve hareket alanında karşılaştığımız ayrımcı, baskılayıcı tutumları; bunlarla mücadele yolları ararken destek bulabildiğimiz alanları; hareket pratiğimizin bizi nasıl fiziksel veya sosyal olarak güçlendirdiğini ve birbirimizin tecrübelerine dair merak ettiğimiz her şeyi bu sohbetlerde paylaşacağız.

  Çevrimiçi Sohbetlere katılım: Sohbetler Zoom üzerinden yapılırken canlı yayından Facebook hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Facebook’ta yorum ve soru yazarak, Zoom’da da sohbet tahtasına yazarak veya soru cevap bölümünde söz alarak katılma imkanı vardır. Sohbetler kayıt altına alındığından sonradan izlemek de mümkündür. Katılımcıların kamuyla açmayı ve kayıt altına alınmasını istemediği herhangi bir şeyi (ses, görüntü, yazı vb.) sohbetlerde paylaşmaması önemle rica olunur.

  Dil: Canlı sohbetler Türkçe veya İngilizce yapılacaktır. Hazır olduklarında videolarımıza altyazı ekleyeceğiz.

  BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu.org) sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

  Online Seminars (Oseminars.com) eleştirel seminerlerin düzenlendikleri lokasyonları aşıp farklı coğrafya ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurulmuş bir platformdur. Katılımcı ve ekolojik bilgi üretim ve dağıtımına katkıda bulunmayı amaçlar. Alternatif eğitim kaynak ve paylaşımlarını Küresel Güney’de erişilebilir kılmak, seyahat endüstrisinin ekolojik zararlarını azaltmak, ve kültürler, diller ve farklı coğrafyalar arası karşılaşmayı ve bilgi alışverişini arttırmak hedefleri arasındadır.

  Bu sohbetler Eleştirel Beden Projesinin parçası olup Türkiye’de Fransa Büyükelçiliği ve Women Win tarafından desteklenmektedir.

10
11
12
13
14
15
16
 • Biking for Social Change in Conflict-Affected Northern Iraq
  15:00 -17:00
  2020.05.16

  This conversation will focus on how sports can serve as a social equalizer across genders, socioeconomic status, or displacement status and can serve as an opportunity for exchange across and breakdown of these social hierarchies, particularly in areas impacted by conflict and trauma.

  Megan Kelly is founded an NGO in Northern Iraq to support young, conflict-affected activists by increasing their community organizing skills while they design and implement projects and activities to improve communities through sports, art, and literature.

  Nil Delahaye has practiced capoeira in Istanbul for several years. After working in the field of migration and volunteering for different causes, she posed to herself the goal to bridge her passion for capoeira with her skills in working with vulnerable groups. She started developing programs that address specific needs for displaced children and then women. It is only in 2015 that she discovered a whole world of activists and social workers dedicating all their time to this very field. This is how she felt inspired to import this idea to Turkey. Nil studied Turcologia and Hausa at INALCO, language didactics at Rouen University, and cultural management at Bilgi University. She works in BoMoVu as an initiator, a project developer and network builder.

  Critical Bodies in Conversation

  An online critical sports-and-movement conversation series by BoMoVu in collaboration with Online Seminars.

  You are invited to the Critical Bodies in Conversation online series that brings together activists and sports-and-movement practitioners sharing their experiences.

  In these conversations, we will be talking about discriminatory and oppressive attitudes in sports-and-movement based on bodily differences and social positions; supportive networks to deal with such attitudes; and ways of physical and social empowerment by movement practices.

  Online Participation: We will be meeting on Zoom and live-stream our conversations on our Facebook accounts. You can participate by writing at the comments section on Facebook or using the chatboard feature on Zoom. You can also use your microphone and video on Zoom at the Q&A section. If you miss the live event, you can watch the recording as well. Please note that these meetings are public and recorded, so please do not share anything (audio, text, visual etc.) that you would not like to make public or get recorded.

  Language: The live conversations will be held in participants’ native language or in English. We will add English subtitles to recordings when they are available.

  BoMoVu – The Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups (BoMoVu.org) is an association that develops programs to transform sport and body movement into social benefit and combats all kind of discriminations in sports. Thanks to our network of volunteer sport and physical activity practitioners, we bring together various groups such as children, refugees or women, and contribute to their social empowerment in line with their needs.

  Online Seminars (Oseminars.com) emerged out of the social goal of making local and critical seminars accessible to a broader public. It aims at contributing to the participatory and ecological production and distribution of knowledge across national boundaries. It is committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the seminar and conference travel industry; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among seminar organizers and participants.

  These conversations are part of the Critical Body Project, supported by the French Embassy in Turkey and Women Win.


  View recording

17
18
19
20
21
22
23
 • Feminist Basketball: Another Genre of Sport
  15:00 -17:00
  2020.05.23

   

  This week’s Critical Bodies in Conversation hosts Merve Erbuğa and Marta D’Epifanio talking about gender and feminism in reference to women basketball teams in Rome and Istanbul. This conversation will be in Turkish. Please scroll down for registration.

  Critical Bodies in Conversation

  An online critical sports-and-movement conversation series by BoMoVu in collaboration with Online Seminars. 

  You are invited to the Critical Bodies in Conversation online series that brings together activists and sports-and-movement practitioners sharing their experiences.

  In these conversations, we will be talking about discriminatory and oppressive attitudes in sports-and-movement based on bodily differences and social positions; supportive networks to deal with such attitudes; and ways of physical and social empowerment by movement practices.

  Online Participation: We will be meeting on Zoom and live-stream our conversations on our Facebook accounts. You can participate by writing at the comments section on Facebook or using the chatboard feature on Zoom. You can also use your microphone and video on Zoom at the Q&A section. If you miss the live event, you can watch the recording as well. Please note that these meetings are public and recorded, so please do not share anything (audio, text, visual etc.) that you would not like to make public or get recorded.

  Language: The live conversations will be held in participants’ native language or in English. We will add English subtitles to recordings when they are available.

  BoMoVu – The Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups (BoMoVu.org) is an association that develops programs to transform sport and body movement into social benefit and combats all kind of discriminations in sports. Thanks to our network of volunteer sport and physical activity practitioners, we bring together various groups such as children, refugees or women, and contribute to their social empowerment in line with their needs.

  Online Seminars (Oseminars.com) emerged out of the social goal of making local and critical seminars accessible to a broader public. It aims at contributing to the participatory and ecological production and distribution of knowledge across national boundaries. It is committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the seminar and conference travel industry; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among seminar organizers and participants.

  These conversations are part of the Critical Body Project, supported by the French Embassy in Turkey and Women Win.

  Feminist Basketbol: Sporun Başka Bir Türü

  Bu hafta Eleştirel Beden Sohbetlerinde Merve Erbuğa ve Marta D’Epifanio, İstanbul’dan Roma’ya kadın basketbol takımları deneyiminde toplumsal cinsiyet, feminizm ve basketbol üzerine konuşuyor.

  Facebook Canlı Yayın
  Zoom’a Katılım için lütfen kaydolun:

  Eleştirel Beden Sohbetleri

  BoMoVu ve Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi eleştirel spor ve hareket sohbet serisi.

  Spor ve hareket üzerine çalışanların ve bu alandaki aktivistlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşacakları online Eleştirel Beden Sohbetleri’ne davetlisiniz!

  Bedensel farklılıklarımızdan ya da sosyal konumlarımızdan dolayı spor ve hareket alanında karşılaştığımız ayrımcı, baskılayıcı tutumları; bunlarla mücadele yolları ararken destek bulabildiğimiz alanları; hareket pratiğimizin bizi nasıl fiziksel veya sosyal olarak güçlendirdiğini ve birbirimizin tecrübelerine dair merak ettiğimiz her şeyi bu sohbetlerde paylaşacağız.

  Çevrimiçi Sohbetlere katılım: Sohbetler Zoom üzerinden yapılırken canlı yayından Facebook hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Facebook’ta yorum ve soru yazarak, Zoom’da da sohbet tahtasına yazarak veya soru cevap bölümünde söz alarak katılma imkanı vardır. Sohbetler kayıt altına alındığından sonradan izlemek de mümkündür. Katılımcıların kamuyla açmayı ve kayıt altına alınmasını istemediği herhangi bir şeyi (ses, görüntü, yazı vb.) sohbetlerde paylaşmaması önemle rica olunur.

  Dil: Canlı sohbetler Türkçe veya İngilizce yapılacaktır. Hazır olduklarında videolarımıza altyazı ekleyeceğiz.

  BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu.org) sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

  Online Seminars (Oseminars.com) eleştirel seminerlerin düzenlendikleri lokasyonları aşıp farklı coğrafya ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurulmuş bir platformdur. Katılımcı ve ekolojik bilgi üretim ve dağıtımına katkıda bulunmayı amaçlar. Alternatif eğitim kaynak ve paylaşımlarını Küresel Güney’de erişilebilir kılmak, seyahat endüstrisinin ekolojik zararlarını azaltmak, ve kültürler, diller ve farklı coğrafyalar arası karşılaşmayı ve bilgi alışverişini arttırmak hedefleri arasındadır.

  Bu sohbetler Eleştirel Beden Projesinin parçası olup Türkiye’de Fransa Büyükelçiliği ve Women Win tarafından desteklenmektedir.


  Live recording

24
25
26
27
28
29
30
 • Bicycle and the New Normal: Socially Distanced Transportation
  15:00 -17:00
  2020.05.30

  This week’s Critical Bodies in Conversation hosts Kevser Üstündağ and Samet Aksuoğlu talking about the prospects of biking as a sustainable means of transformation in post-Covid 19 crisis. This conversation will be in Turkish. Please scroll down for registration and more info in Turkish.

  Contact us here to online your seminars in your own language.

  Critical Bodies in Conversation

  An online critical sports-and-movement conversation series by BoMoVu in collaboration with Online Seminars. 

  You are invited to the Critical Bodies in Conversation online series that brings together activists and sports-and-movement practitioners sharing their experiences.

  In these conversations, we will be talking about discriminatory and oppressive attitudes in sports-and-movement based on bodily differences and social positions; supportive networks to deal with such attitudes; and ways of physical and social empowerment by movement practices.

  Online Participation: We will be meeting on Zoom and live-stream our conversations on our Facebook accounts. You can participate by writing at the comments section on Facebook or using the chatboard feature on Zoom. You can also use your microphone and video on Zoom at the Q&A section. If you miss the live event, you can watch the recording as well. Please note that these meetings are public and recorded, so please do not share anything (audio, text, visual etc.) that you would not like to make public or get recorded.

  Language: The live conversations will be held in participants’ native language or in English. We will add English subtitles to recordings when they are available.

  BoMoVu – The Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups (BoMoVu.org) is an association that develops programs to transform sport and body movement into social benefit and combats all kind of discriminations in sports. Thanks to our network of volunteer sport and physical activity practitioners, we bring together various groups such as children, refugees or women, and contribute to their social empowerment in line with their needs.

  Online Seminars (Oseminars.com) emerged out of the social goal of making local and critical seminars accessible to a broader public. It aims at contributing to the participatory and ecological production and distribution of knowledge across national boundaries. It is committed to making alternative educational offerings available in the Global South; reduce the ecological damages of the seminar and conference travel industry; and provide a participatory space for intercultural, multi-lingual, and translocal encounter among seminar organizers and participants.

  These conversations are part of the Critical Body Project, supported by the French Embassy in Turkey and Women Win.

  Bu hafta Eleştirel Beden Sohbetlerinde Kevser Üstündağ ve Samet Aksuoğlu, Yeni Normalde Bisikletle Sosyal Mesafeli Ulaşım üzerine konuşuyor. Zoom ile katılım için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

  Kevser Üstündağ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Ulaşım planlama ve planlama eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan hareketlerini temel alan ‘Organik Ulaşım Yaklaşımı’ üzerine geliştirdiği model kapsamında ulaşımın toplumsal boyutu ile ilgili araştırmalarına devam etmektedir. Yaya ve bisikletin ulaşım sistemin tamamlayıcıları olarak ele alınması için farklı disiplinlerle birlikte birçok belediye ile ortak projeler üretmektedir. Trafik kültüründeki değişimin sokaktan başlayarak değişeceğine inanarak. “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliklerinin öncüsü olmuş ve 2010 yılında Sokak Bizim Derneğini kurarak gençlere devretmiştir. Yaşanabilir Şehirler, Ulaşım Politikaları, Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması, Ulaşım Planlama da Katılım Modelleri, Yürünebilirlik, Bisiklet Planlaması, Kentsel Ulaşım Ana Planları , Kentsel Hareketlilik, Kaldırım, Kentiçi Ulaşımda Aternatif Ulaşım konularında birçok doktora ve yüksek lisans tez yürütücülüğü yapmış ve yapmaktadır. Akademik araştırmalarını mekansal uygulamalara dönüştürmek çabası yerel ve uluslararası düzeyde devam etmektedir.

  Samet Aksuoğlu 1988 Samsun doğumlu. 2007’de “İletişim Tasarımcısı” olma hayaliyle İstanbul’a gelerek, Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde okumaya başladı. Görsel iletişimin; afiş, broşür veya kitap tasarlamaktan çok daha fazlası olduğunu, örneğin kamusal alanda tespit edilen olumsuzlukları olumluya çevirecek süreçler de tasarlanabileceğini gördü. Kanadalı iletişimci Marshall McLuhan’ın “Medium is the message” söylemini duyduğunda ise, ben hangi mecrayı kullanabilirim diye aranmaya başlayınca, hiç üzerinden inmediği bisikletini, tavrını ortaya koyarken, söylem üretirken, kendini var ederken, derdini anlatırken kullanabileceğini fark etti. Bisikletini, engellilik, çevre, ulaşım ve aklına gelen her alanda tespit ettiği olumsuzlukları olumlayacak, farkındalık uyandıracak, karar vericileri harekete geçirecek iletişim kampanyaları tasarlamak için kullandı. En başından bu yana özellikle dezavantajlı kesimlerin bisikletle tanışması adına büyük gayret sarf etti. İnsanların YouTube’da “Kanalıma Hoşgeldiniz” diye kendini takdim ettiği günümüzde, o “Tandemime Hoş Geldiniz” diyerek, başta görme engelliler olmak üzere, otizmliler, down sendromlular, şizofreniler, işitme engelliler, felçliler, vertigo veya benzeri denge problemi yaşayanlar, üstün zekalılar, obezler, yaşlılar, hamileler, mülteciler, Akbil’i bitenler, Lgbti+ bireyler, bisiklet sürmeyi bilmeyenler, bisiklet sürmeyi bildiği halde yıllar sonra binme konusunda çekinceleri olanlar, ben sürmeyi biliyorum ama şehirde binmekten korkuyorum diyenler… Kısaca bisikletin selesine geçme konusunda türlü bahanesi olan binlerce kişiyi tandem bisikletinin arka selesine konuk etti. Pedalları birlikte çevirince korkuların yersiz olduğunu, ön yargıların kırıldığını gösterdi. 2011’den bu yana “Pedal Arkadaşlığı” olarak kavramlaştırdığı bu süreç sayesinde on binlerce insan, tandem bisikletler üzerinde bir araya geliyor, birlikte pedal çevirmenin ötesinde, birbirlerine hikayelerini anlatıyor, sohbetle, muhabbetle kilometreleri birlikte kat ediyorlar.

  Eleştirel Beden Sohbetleri

  BoMoVu ve Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi eleştirel spor ve hareket sohbet serisi.

  Spor ve hareket üzerine çalışanların ve bu alandaki aktivistlerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşacakları online Eleştirel Beden Sohbetleri’ne davetlisiniz!

  Bedensel farklılıklarımızdan ya da sosyal konumlarımızdan dolayı spor ve hareket alanında karşılaştığımız ayrımcı, baskılayıcı tutumları; bunlarla mücadele yolları ararken destek bulabildiğimiz alanları; hareket pratiğimizin bizi nasıl fiziksel veya sosyal olarak güçlendirdiğini ve birbirimizin tecrübelerine dair merak ettiğimiz her şeyi bu sohbetlerde paylaşacağız.

  Çevrimiçi Sohbetlere katılım: Sohbetler Zoom üzerinden yapılırken canlı yayından Facebook hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Facebook’ta yorum ve soru yazarak, Zoom’da da sohbet tahtasına yazarak veya soru cevap bölümünde söz alarak katılma imkanı vardır. Sohbetler kayıt altına alındığından sonradan izlemek de mümkündür. Katılımcıların kamuyla açmayı ve kayıt altına alınmasını istemediği herhangi bir şeyi (ses, görüntü, yazı vb.) sohbetlerde paylaşmaması önemle rica olunur.

  Dil: Canlı sohbetler Türkçe veya İngilizce yapılacaktır. Hazır olduklarında videolarımıza altyazı ekleyeceğiz.

  BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu.org) sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

  Online Seminars (Oseminars.com) eleştirel seminerlerin düzenlendikleri lokasyonları aşıp farklı coğrafya ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurulmuş bir platformdur. Katılımcı ve ekolojik bilgi üretim ve dağıtımına katkıda bulunmayı amaçlar. Alternatif eğitim kaynak ve paylaşımlarını Küresel Güney’de erişilebilir kılmak, seyahat endüstrisinin ekolojik zararlarını azaltmak, ve kültürler, diller ve farklı coğrafyalar arası karşılaşmayı ve bilgi alışverişini arttırmak hedefleri arasındadır.

  Bu sohbetler Eleştirel Beden Projesinin parçası olup Türkiye’de Fransa Büyükelçiliği ve Women Win tarafından desteklenmektedir.


  Watch the recording

31
June
June
June
June
June
June

Online Seminars